Akademik Personel

MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI

Prof. Dr. İSTİKLAL YAŞAR VURAL
Dr. Öğr. Üyesi KEMAL ÇELİK
Arş. Gör. HİLAL KAYACI